Seeking the real in its representation! 
Отвъд реалното!Идеята за колекцията се ражда като почит към камъка, в неговия най-топъл и наситен пулс. Отвъд реалното, отвъд това, което може да се схване на пръв поглед. Целта е да се облагороди красотата на материала, в неговите първични форми и знаци. Unionstone 2 излиза отвъд концепцията за естественото, за визуално изобразяване, което говори за хармония и красота, в цялостното им изразяване в пространството.

BeyondReal

Идеята за колекцията се ражда като почит към камъка, в неговия най-топъл и наситен пулс.
Отвъд реалното, отвъд това, което може да се схване на пръв поглед. Целта е да се облагороди красотата на материала, в неговите първични форми и знаци. Unionstone 2 излиза отвъд концепцията за естественото, за визуално изобразяване, което говори за хармония и красота, в цялостното им изразяване в пространството.
Unionstone 2 е проектиран да отговаря на най-актуалните стилистични и дизайнерски изисквания, превръщайки функционалността и еклектиката в свои отличителни белези. Колекция, която се поддава на различни приложения и употреби с четири различни камъка, представени в тяхната естествена красота, няколко формата, специални парчета, мозайки и 3 повърхностни покрития.


От екипа на САЕМ-Борисов,